Provoz

Školní družina je ve školním roce 2022/2023 v provozu denně od 6,30 do 17,00 hod.

Ranní družina je od 6,30 do 7,30 v hlavní budově základní školy. Děti přichází do ranní družiny hlavním vchodem (okolo vrátnice – stejně jako v minulých letech). Zákonný zástupce ohlásí příchod dítěte do ranní družiny přiložením čipu k terminálu Bellhop. Dítě si poté přijde vychovatelka vyzvednout. Doprovod dítěte nevstupuje do budovy školy. Ranní družiny v budově ZŠ mohou využít i děti z přípravné třídy.

 

Třídy 1. ABC, 2. ABC, 3. AB, 4. ABC mají oddělení v hlavní budově ZŠ.

Třídy 0. AB (přípravné třídy) – mají oddělení v budově mateřské školy.