Provoz

Školní družina je ve školním roce 2021/2022 v provozu denně od 6,30 do 17,00 hod.

Ranní družina je od 6,30 do 7,30 v hlavní budově základní školy. Děti přichází do ranní družiny hlavním vchodem (okolo vrátnice – stejně jako v minulých letech). Zákonný zástupce ohlásí příchod dítěte do ranní družiny přiložením čipu k terminálu Bellhop. Dítě si poté přijde vychovatelka vyzvednout. Doprovod dítěte nevstupuje do budovy školy. Ranní družiny v budově ZŠ mohou využít i děti z přípravné třídy.

Druhá ranní družina pro půlené první vyučovací hodiny v úterý a ve čtvrtek – v letošním školním roce určena pro žáky 3. AB a 4. C. Příjem dětí do 7,30 v rámci ranní družiny. Poté až od 7,40 do 7,55 v hlavní budově ZŠ u šaten dětí. (boční vchod do školy od restaurace XL). Dítě se převlékne a nahlásí vychovatelce, která je v uvedenou dobu přítomna v šatně. Pozdější příchod do druhé ranní družiny pro půlené vyučování není možný.

Třídy 1. ABC, 2. AB, 3. AB, 4. ABC mají oddělení v hlavní budově ZŠ.

Třída 0. A (přípravná třída) – má oddělení v budově mateřské školy.