Provoz

Školní družina je ve školním roce 2023/2024 v provozu denně od 6,30 do 17,30 hod.

Ranní družina je od 6,30 do 7,30 v hlavní budově základní školy. Děti přichází do ranní družiny hlavním vchodem (okolo vrátnice – stejně jako v minulých letech). Dítě si poté přijde vychovatelka vyzvednout. Doprovod dítěte nevstupuje do budovy školy.

Ranní družiny v budově ZŠ mohou využít i děti z přípravné třídy.

Třídy 1. ABC, 2. ABC, 3. ABC, 4. AB mají oddělení v hlavní budově ZŠ.

Třídy 0. AB (přípravné třídy) – mají oddělení v budově mateřské školy.

Jednotlivá oddělení se v průběhu odpoledne spojují. Od 16.30 se spojuje koncová družina. Nikdo nepřechází do budovy MŠ. Oddělení přípravných tříd přechází do hlavní budovy v 15,30.