Čipový systém

Vážení rodiče, rozhodli jsme se v naší škole začít používat systém BELLhop pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech.

Systém objednání čipů – závazný objednávkový formulář je přiložen zde: Objednávka čipu

Čipy jsou povinné pro všechny děti přihlášené do školní družiny. Je potřeba zapsat, kolik čipů závazně objednáváte. Vždy je, ale nutné, aby každý čip byl
vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Po přiložení čipu k terminálu vychovatelka vidí, kdo dítě vyzvedává a systém vyzvedávající osobu ukládá do paměti. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Čip si můžete v rodině půjčovat. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Cena čipu je 100 Kč. Čipy platí po celou dobu docházky dítěte do školní družiny. Částka je vratná při vrácení nepoškozeného čipu zpět. Čip objednejte osobám, které budou pravidelně dítě vyzvedávat. Osobě, která dítě vyzvedne příležitostně, můžete čip zapůjčit. Je nutné, aby všechny vyzvedávající osoby byly uvedeny v zápisním lístku.

Osoba, která není uvedena v zápisním lístku, a zapůjčíte jí svůj čip, se musí prokázat uvolňovacím lístkem, které dítě odevzdá své paní vychovatelce.

Systém vyzvedávání

Umístění terminálů

1) Hlavní budova

 • při vyzvedávání dítěte z hlavní budovy je terminál umístěn ve vestibulu u vchodu do hlavní budovy (v místě videotelefonů)
 • při vyzvedávání ze zahrady hlavní budovy – je terminál umístěn u zadního vstupu a je nutné čipem
  zaznamenat propuštění dítěte

2) Budova mateřské školy

 • při vyzvedávání z budovy MŠ – terminál je umístěn u vchodu (v místě videotelefonů)
 • při vyzvedávání ze zahrady MŠ – je nutné také přiložit čip k terminálu u vchodu do budovy MŠ

 

Čip jednoduše přiložíte k terminálu. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu
a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým
signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více
různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Systém umožňuje, aby vychovatel(-ka) viděl(-a), kdo dítě vyzvedává. Terminál po načtení čipu předá Váš
požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle do šatny. Vzhledem k tomu, že
vychovatelé budou požadavky odbavovat na mobilním zařízení, nemusí být s dětmi v době vyzvedávání ve
svém oddělení.

Situace, které mohou nastat

 • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost, co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo paní vrátné.
 • Čip bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete objednat čip nový.
 • když čip zapomenete, oslovíte službu u vchodu, která se spojí s vychovatelkou, vychovatelem a ověří odchod dítěte, dále vyplníte formulář včetně čísla OP. Služba u vchodu ověří vaši totožnost a předá vychovatelce, vychovateli požadavek na vyzvednutí dítěte.
 • když bude dítě vyzvedávat osoba, která nemá čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání, anebo zasláním lístečku po dítěti (viz. uvolňovací list)
 • Když bude čip nefunkční, kontaktujte vedoucí vychovatelku nebo paní vrátnou. Bude vám vystaven čip
  nový.

Informace, které se mohou zobrazit na terminálu:

Místo, kde se dítě právě nachází po přiložení čipu:

 • Ve škole jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme v oddělení a je možné děti vyzvedávat 13,30 – 14,00 a 15,00 – 18,00.
 • Oběd – vyčkejte. Po návratu dítěte z oběda ho paní vychovatelka odešle, systém váš požadavek uložil
  do paměti a nemusíte znovu čipovat.
 • Pobyt venku
 • Řízená činnost – jedná se o dobu mezi 14,00 – 15,00. V této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze.
 • Na kroužku – dítě vám vychovatelka pošle po návratu z kroužku, kdy ho převezme od lektora a přijme ho zpět do systému

V případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku.