Vážení rodiče,

informujeme Vás, že ředitel školy v souladu se školským zákonem stanovil od 1. 9. 2023 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku Kč 500 měsíčně. Informace o termínech splatnosti obdržíte od vedoucí vychovatelky na začátku školní roku 2023/2024.