Zájemci o prázdninový provoz v době hlavních prázdnin musí písemně kontaktovat vedoucí vychovatelku prostřednictvím Školy Online nejpozději dva měsíce před začátkem hlavních prázdnin.

V případě nedostatečného počtu zájemců bude provoz školní družiny v měsících červenec a srpen přerušen.

Děkujeme Mgr. Lenka Zábranská, zabranskal@zskv.cz