Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a doporučení v manuálu MŠMT dochází k organizačním změnám ve školní družině.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY je denně od 7.00 do 17.00 hod.

UMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ

Žáci zůstávají ve svých kmenových třídách

POBYT DĚTÍ V DRUŽINĚ MOŽNÝ POUZE S POUŽITÍM OCHRANNÉ ROUŠKY ÚST A NOSU.

Bez ochrany úst a nosu nebude dítě do družiny přijato. Prosíme rodiče, aby ranní družinu využívali pouze v nejnutnějších případech.

PLATBA – měsíční úplata činí 460,- Kč, tj. 2300,- Kč za pololetí. Informace o přesné částce k úhradě (evidujeme přeplatky/nedoplatky z loňského školního roku) dostane každý účastník prostřednictvím Školy Online a e-mailu. Platbu na I. pololetí neplaťte před zasláním výzvy k platbě.

ZÁPISNÍ LÍSTEK do školní družiny je nutné odevzdat nejpozději 2. září třídní učitelce. Formulář ke stažení je na stránkách školní družiny.

POBYT VENKU – podle klimatických podmínek

OBĚDY – z důvodu zvýšených hygienických opatření budou jednotlivá oddělení na obědy odcházet dle časového rozpisu. Počítejte s časovou rezervou, minimální hodinou po ukončení vyučování

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ – pro vyzvedávání dětí je zaveden čipový systém. Děti, které již do družiny chodily v loňském školním roce použijí pro vyzvedávání již vyzvednutých čipů. Všechny vyzvedávající osoby, na které je evidován vyzvedávací čip, musí být uvedeny v zápisním lístku. V případě vyzvednutí osobou, na kterou není evidován vyzvedávací čipou osobou je nutné prokázání písemným dokladem podepsaným zákonným zástupcem. Doklad „uvolňovací list“ je uveden na našich stránkách. Pokud dítě navštěvuje kroužek organizovaný školou, vyzvedne si lektor kroužku dítě v oddělení ŠD a po skončení opět přivede zpět.

POBYT V ŠD – na odpoledne je potřeba dát dětem do družiny svačinu. Pro pobyt venku si mohou děti přinést převlečení na ven.

UPOZORNĚNÍ – UVOLŇOVANÍ DĚTÍ ZE ŠD

Dítě bude samo z družiny uvolněno pouze na základě uvolňovacího listu podepsaného zákonným zástupce. V žádném případě nebude dítě uvolněno na telefonní volání, SMS zprávu nebo prostřednictvím e-mailu.

Zároveň upozorňujeme rodiče, pokud na uvolňovacím listě uvedou, že dítě odchází po obědě samo, je z družiny uvolněno až po obědě, který absolvuje s oddělením.  V případě, že z časových důvodů požadujete, co nejdřívější odchod dítěte, uvádějte, že dítě jde samo na oběd (resp. s p. učitelkou). V tom případě dítě nečeká na odchod na oběd s družinou. Z kapacitních důvodů jídelny je vypracován časový harmonogram odchodů jednotlivých oddělení do jídelny. Obědy pro ŠD jsou naplánovány do 13.30.