První školní den 4. září je v provozu od 6,30 do 17,30.

Ranní družina je v provozu od 6,30 do 7,30. Po slavnostním zahájení školního roku v 8,45 vychovatelé děti, které půjdou do družiny převezmou od třídních učitelů.

Upozorňujeme, že děti jsou do družiny přihlášené a pokud nepůjdou první školní den do družiny MUSÍ MÍT uvolňovací lístek, že do družiny nejdou. Třídní učitelky je odvedou do šaten a propustí domů. Prosíme, aby i v případě, že si dítě vyzvednete osobně mělo písemně tuto informaci, aby je mohly třídní učitelky odvést do šaten.

Děti mají přihlášené obědy, nezapomeňte si je odhlásit, pokud dítě nepůjde do družiny. Družina půjde na oběd v 11,30. Děti, které budou odcházet po obědě samy, budou propuštěny ve 12 hodin.